Sök på Netton.se

Klart och tydligt ljud

 

Till skillnad från vanlig mobiltelefoni fungerar satellittelefoner nästan över allt. Netton erbjuder abonnemang och telefoner som använder Globalstar-systemet. Det är 40 stycken LEO-satelliter (Low Earth Orbiting) som plockar upp signaler från cirka 80 procent av jordens yta, undantaget är vid polerna, Afrika och vissa platser mitt på världshaven (se karta på www.globalstar.com/en/satellite).

Flera satelliter tar upp signalen och sänder den samtidigt till en ”gateway” på marken som skickar vidare samtalet i fasta eller mobila nät. Det är också i dessa markbundna ”gateways” som tekniken bakom systemet finns, vilket gör det lätt att underhålla, förbättra och bygga ut.

 

Tack vare att flera satelliter fångar upp signalen bryts inte samtalet om telefonen kommer utom räckhåll för en satellit. Däremot måste du vara utomhus när du använder en handhållen satellittelefon (det kan fungera inomhus ibland). Och eftersom satelliterna i huvudsak i Sverige ligger i söderläge kan det i vissa fall vara sämre täckning på nordsidor av höga berg. Har du däremot en fast satellittelefon  med ytterantenn kan den självklart monteras inne.

 

En fördel med att använda LEO-satelliter är det inte blir någon fördröjning i ljudet. Globalstar-systemet bygger på digital CDMA-teknik som ger klart och brusfritt ljud, jämförbart med vanlig mobiltelefon.

 

Idag används satellittelefoni bland annat i Australien där annan kommunikation är svår och i stor omfattning av skogs- och oljeindustrin i Kanada och Ryssland.