Ett framtidsalternativ till NMT

 

Alla som har varit i fjällen och på landsbygden vet att GSM-täckningen är bristande i många områden. Inte för inte har NMT 450 länge varit ett alternativ för bosatta i fjällen. Men 2007 ska NMT släckas i Sverige, i Norge och Finland är det redan gjort. Ännu vet ingen hur det nya ersättande CDMA 450-systemet kommer att fungera och vilken täckning som kommer att finnas, men många anser att täckningen inte kommer att bli bättre än med dagens NMT 450-system.

 

Satellittelefoni fungerar bra på landsbygden och i fjällen och du behöver inte chansa på ett obeprövat system. Idag används satellittelefoner av samer, turistnäringen, länsstyrelser, svenska kraftnät, militären och andra som behöver säker kommunikation.