Problemfri kommunikation och dataöverföring

 

Skogsnäringen använder idag oftast NMT 450 för överföring av information och GSM-täckningen är helt enkelt inte tillräckligt bra. Släckningen av NMT-nätet kan göra det besvärligt att kommunicera i skogen framöver. I moderna skogsmaskiner används dessutom mycket datorkraft, vilket medför problem när det är svårt att få kontakt med GSM-nätet. Satellittelefoni klarar av båda dessa krav – bra täckning och möjlighet till dataöverföring.