Kommunikation till sjöss för alla

 

Sjöfartsnäringen har använt satellittelefoni länge för att få kontakt med sina fartyg runt om på världens hav. Men numera är det inte bara de stora aktörerna som kan satsa på tekniken. Dagens låga priser på telefoner och samtal gör det möjligt för fler att bli nådda till sjöss och på avlägsna kobbar och skär. Satellittelefoni har blivit populärt inte bara hos yrkessjöfarten utan även hos fritidsbåtar.